Produkty (nájdených 88 produktov)

Strecha Ytong Komfort

Strecha Ytong Komfort

Stropný a strešný systém Ytong je variabilná montovaná konštrukcia pre stropy a strechy, ktorá sa zhotovuje na stavbe zo ŽB nosníkov, pórobetónových vložiek, vystuženia a monolitickej zálievky. Pri systéme Klasik s nadbetonávkou z betónu C20/25 minimálnej hrúbky 50 mm. Konštrukcia po zmonolitnení tv...

Strop Ytong Ekonom

Strop Ytong Ekonom

Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania a KARI siete. Inovatívne riešenie s úsporou nákladov až 29 %, maximálna variabilita dispozície. Štíhlosť konštrukcie (od 200 mm). Inovácia podľa EPBD 2020.

Ytong - nosný preklad

Ytong - nosný preklad

Betonárskou oceľou vystužený pórobetón značky P4,4 - 600 Stn En 845-2. Okamžitá únosnosť, jednoduchá a rýchla montáž, vysoká presnosť, obmedzenie mokrých procesov.

lambda yq

Tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ

Nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov. - Unikátna kombinácia pevnosti, hmotnosti a tepelnej vodivosti - Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti - Vhodné pre jednovrstvové murivo bez dodatočného zateplenia - Spĺ...

Ytong - schodiskové dielce

Ytong - schodiskové dielce

Vystužený pórobetón značky P3,3-600. Okamžitá pochôdznosť, jednoduchá a rýchla montáž, vysoká variabilita, výrazná úspora nákladov, obmedzenie mokrých procesov.

Vysprávková malta

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Schodisková konzola

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Žalúziové kastlíky

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Výstužná tkanina

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Multipor ľahká malta

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Vnútorná omietka tepelnoizolačná

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Baumit betóny

 • Lokalita : Bratislava

Tepelnoizolačné systémy

 • Lokalita : Bratislava

Tekutá hydroizolácia

 • Lokalita : Gajary

Doprava materiálu

 • Lokalita : Gajary

Ytong - náradie

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Ytong - montovaný strop

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Zakladacia malta tepelnoizolačná

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Pilierové tvárnice s otvorom

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Zakladacie tvárnice Ytong Start

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

UPA profily vystužené nenosné

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Ytong/Silka lepiaca malta zimná

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Silka lepiaca malta

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Vnútorná stierka hladená

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Baumit Nivello 30

 • Lokalita : Bratislava

Fasády

 • Lokalita : Bratislava

OSB dosky

 • Lokalita : Gajary

Založenie rohov muriva

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Vápenno-pieskové tvárnice Silka

 • Lokalita : Šaštín-Stráže

Ytong - murivová spojka

 • Lokalita : Šaštín-Stráže