ExportContact.sk
| katalóg importných a exportných firiem

Hybridné tepelné čerpadlo vzduch-voda

EQUINOX, s.r.o., Radvanská 1625/9 , Banská Bystrica

Daikin Altherma Hybrid je prvý svojho druhu na svete. Kombinuje technológiu tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla pre čo najekonomickejšie alebo najekologickejšie hospodárenie. Tento systém je vhodný pre rekonštrukcie starších objektov aj pre novostavby s plynovou prípojkou. Dosahuje priemerne o 35% nižšie prevádzkové náklady ako moderný plynový kondenzačný kotol. Systém je zložený z vonkajšej jednotky a kombinovanej vnútornej jednotky. Kombinovaná vnútorná jednotka je zložená z hydroboxu a plynového kondenzačného kotla. Podľa záťaže a vonkajších podmienok využíva režim jedného, druhého alebo oboch zdrojov. Srdcom systému je preto logika, ktorá neustále zisťuje cenu za každý vyrobený kilowatt tepla. TÚV sa vyrába prietokovo pomocou špeciálneho patentovaného výmenníka. Samozrejme je možné pripojiť aj zásobník TÚV, pre väčšinu prípadov je však zbytočný. Taktiež je to prvý a jediný systém na trhu, ktorý dokáže aj pri príprave TÚV využívať kondenzačné teplo.

Firma EQUINOX, s.r.o.
Adresa Radvanská 1625/9, Banská Bystrica
Telefónne číslo +421 905 753 753
E-mailová adresa info@equinox.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár