ExportContact.sk
| katalóg importných a exportných firiem

Disperzná pastovitá dekoratívna omietka - Dulux disperzná ušľachtilá omietka

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organizačná zložka SK, Kopčianska 65 , Bratislava

Na vnútorné i vonkajšie povrchy omietok a na konečnú úpravu zatepľovacích systémov.

Kontaktný formulár