ExportContact.sk
| katalóg importných a exportných firiem

Informácie o ukazovateľoch solventnosti klienta a pravdepodobnosti krachu

VOLPI s. r. o., Jančova 17 , Bratislava

Zodpovieme nasledovné otázky: Podala spoločnosť účtovnú knihu a súvahu za minulý rok? Vývoj obratu a rentability za posledné obdobie. Pravdepodobnosť krachu.

Firma VOLPI s. r. o.
Adresa Jančova 17, Bratislava
Telefónne číslo +421 918 619 833
E-mailová adresa elena.volpi@free.fr

Kontaktný formulár